top of page

2P 

Tomio Koyama Gallery , Tokyo

2022.12.17-2023.1.21

Installation view from "2P" at Tomio Koyama Gallery, Tokyo, 2022-2023

©︎Satoru Kurata  Photo by Kenji Takahashi, Courtesy of Tomio Koyama Gallery

bottom of page